Anh Chị
Để được phục vụ nhanh hơn hãy chọn thêm
Địa chỉ
Thời gian tiến hành:

Giảm 10-25% đối với khách hàng thân thiết

qua-tang

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Bắt đầu từ ngày 01/01/2014 trở đi.

KHTT VIP I:

  1. Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa bảo trì hoặc thay thế thiết bị của chúng tôi mà hóa đơn thanh toán > 2 Triệu Đồng.

KHTT VIP II:

  1. Là KHTT VIP I và giới thiệu 4 khách hàng mới, thì được nâng lên là KHTT VIP2
  2. Là KHTT VIP I và tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có hóa đơn thanh toán trên 5 Triệu đồng

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

  1. KHTT VIP I khi sử dụng dịch vụ sẽ được Giảm 15% chi phí trên hóa đơn thanh toán trong thời gian 1 năm kể từ lúc đăng ký.
  2. KHTT VIP II sẽ được vệ sinh miễn phí 2 máy lạnh và giảm 25% chi phí trên hóa đơn thanh toán trong thời gian 1 năm.

Chú ý: 

  • Chương trình này không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.
  • Chương trình giảm giá chỉ áp dụng với dịch vụ sửa chữa hoặc bảo trì.
  • Chỉ áp dụng đối với cá nhân hoặc công ty ở khu vực TP.HCM.