Những hình ảnh nguy hiểm đến rụng tim của thợ sửa máy lạnh

Nghề sửa điện lạnh luôn là một nghề nguy hiểm và cực khổ, hãy xem các hình ảnh nguy hiểm đến nghẹc thợ của một số thợ lắp đặt, sửa chữa máy lạnh trên khắp thế giới.

Cảnh báo: Hình ảnh không dành cho người yếu tim

1 (1)1 (1)
1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23)

1 (24) 1 (25)