Hướng dẫn sử dụng máy giặt Electrolux EWF12832, EWF12832S

Nội dung bài hướng dẫn này dành cho các máy giặt EWF12832, EWF12832S, EWF12932, EWF12932S

 1. Thông tin về an toàn
 2. Mô tả sản phẩm
 3. Bảng điều khiển
 4. Trước khi sử dụng lần đầu
 5. Sử dụng hàng ngày
 6. Gợi ý giặt
 7. Các biểu tượng mã giặt quốc tế
 8. Bảo trì và vệ sinh
 9. Khắc phục sự cố
 10. Dữ liệu kỹ thuật
 11. Lắp đặt
 12. Các Vấn đề về môi trường

EWF12832S

209775umVI-page-070 209775umVI-page-071 209775umVI-page-072 209775umVI-page-073 209775umVI-page-074 209775umVI-page-075 209775umVI-page-076 209775umVI-page-077 209775umVI-page-078 209775umVI-page-079 209775umVI-page-080 209775umVI-page-081 209775umVI-page-082 209775umVI-page-083 209775umVI-page-084 209775umVI-page-085 209775umVI-page-086 209775umVI-page-087 209775umVI-page-088 209775umVI-page-089 209775umVI-page-090 209775umVI-page-091 209775umVI-page-092 209775umVI-page-093 209775umVI-page-094 209775umVI-page-095 209775umVI-page-096 209775umVI-page-097 209775umVI-page-098 209775umVI-page-099 209775umVI-page-100