Cách sử dụng lò vi sóng SANYO, SHARP, PANASONIC, LG…

lo-vi-song

Hướng dẫn các bạn cách sử dụng lò vi sóng thông dụng hiện nay. Thông thường các loại lò vi sóng có nhiều chức năng như: Hâm nóng, rã đông, Nướng … khó sử dụng hơn các loại 1 chức năng nhất định. Lò vi sóng sử dụng bàn phím và màn hình điện tự lại càng khó sử dụng hơn các loại lò vi sóng sử dụng nút vặn cơ.

Lò Vi Sóng sử dụng chức năng điều khiển điện tử đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng của bạn.

Clock setting ( Đặt giờ cho lò vi sóng )

Khi Lò vi sóng bắt đầu hoạt động. Ví dụ đặt 12h 12p

ấn vào phím ‘Clock’đèn báo giờ hẹn sáng
ấn’10Min’ một lần và ‘1Min’hai lần để điều chỉnh giờ
ấn ‘Clock’ đèn phút hiện sáng
ấn ‘10Min’ một lần và ‘1Min’hai lần để điều chỉnh phút
ấn ‘Clock’ đã hoàn tất chương trình hẹn giờ
Chức năng Nấu/nướng/hầm /hấp /hâm

Lựa chọn công suất khác nhau và đặt thời gian như bạn mong muốn
Thời gian nấu/nướng/hầm /hấp/hâm tối đa là 99 phút và 90 dây
Giữ nút ‘Power level’lựa chọn mức công suất khác nhau như đề cập dưới đây.

Một lần …. ….Hâm thức ăn, đun nước, nấu rau và gà
Hai lần … ….Nờu cơm, cá và đồ biển, bánh qui, thịt
Ba lần …… Làm nóng sữa, bánh, hâm thức ăn
Bốn lần …….. Làm tan đông, lạnh
Năm lần …….Giữ nhiệt độ, làm cho mềm kem
Nấu ăn nhanh, hâm thức ăn để sử dụng ngay
Khi Lò vi sóng đang trong chế độ chờ, ấn trực tiếp ‘10Min’ , ‘1Min’và ‘10Sec’để chọn thời gian nấu phù hợp và sau đó ấn ‘Start’ và Lò vi sóng ở trạng thái hoạt động 100% công suất

Automatic defrosting ( Chức năng rã đông )

ấn ‘Deosting’ một và lần để lựa chọn mức làm tan
ấn snút ‘Start’ để bắt đầu làm tan
Automatic menu cooking: Tự động hoạt động theo Menu

Tự động hoạt động theo Menu. ấn vào nút tương ứng để lựa chọn
ấn ‘Start để bắt đầu hoạt động
Ghi chú : Tự động hoạt động theo Menu

Phím Grilling ( Nướng )

ấn ‘Grill/Combination’ một lần . Bảng điện tử hiện ra G-1 chức năng nướng được lựa chọn
Đặt thời gian nướng
Ví dụ : Đặt 12 phút 50 giây : Thao tác như sau:
ấn ‘10Min’ một lầ, ‘1Min’ hai lần và ‘10Sec’ năm lần
ấn Start để bắt đầu nướng

Pre-Set ( Cài đặt thời gian nấu )
Ví dụ : Đặt thời gian nấu là 12 giờ 12 phút

ấn ‘Time’ phần giờ trên bảng hiện sáng
ấn 10 ‘Min’ một lần và ‘1Min’ hai lần để điều chỉnh giờ
ấn ‘Time’ phần phút hiện sáng
ấn ‘10Min’ một lần và ‘1Min’ hai lần để điều chỉnh phút
ấn ‘Start’ để bắt đầu quá trình
Stop/Clear (Dừng và làm lại)
Nếu lò vi sóng đang hoạt động, ấn ‘ Stop/Clear để tạm dừng
( Bấm ‘start’ để bắt đầu vận hành )ấn stop/clear hai lần để dừng hẳn hoạt động của lò

Khi lò đang ở chế độ nấu theo chương trình, ấn nút ‘Stop/Clear để huỷ chế độ chương trình đó

Mở cánh cửa Lò Vi sóng
Trong lúc lò vi sóng đang hoạt động, bạn có thể mở cánh cửa vào mọi lúc để kiểm tra thực phẩm đang được nấu
Khi cánh cửa được mở, lò vi sóng sẽ ngừng hoạt động và chế độ hoạt động được lưu lại.
Đóng cửa vào và ấn ‘Start’ . Lò vi sóng tiếp tục hoạt động như chương trình đã được lập từ trước .

Child – Lock Function ( Chức năng khoá trẻ em )
Khoá : ấn ‘start và ‘Stop/Clear sẽ suất hiện một tiếng Beep dài và máy đặt ở chế độ khoá.
Mở khoá : ấn ‘Start’ và ‘Stop/Clear’ và máy quay trở lại hoạt động bình thường.

Combination cooking ( Vi sóng + nướng )
ấn ‘Grill/Combination’ hai hay ba lần sẽ hiện ra ‘C-1 hay ‘C-2’( Kết hợp nấu cách 1 hoặc cách 2 )
Đặt thời gian
Ví dụ : Đặt 12 phút 50 dây. ấn ‘10Min’ một lần ‘ 1Min’ hai lần và ’10 Sec’ năm lần
ấn ‘ Start để bắt đầ nấu

nguồn: http://dienlanhdonga.com/cach-su-dung-lo-vi-song-sanyo-sharp-panasonic-lg/